Radio Cymru

Ceith James ei gyfweld ar raglen Dei Tomos am 6 o'r gloch ar Radio Cymru dydd Mawrth 30 Ionawr, yn sôn am y Rhestr. Gwrandewch am sgwrs ddifyr am rai o'r enwau a'r ffynnonellau sy'n ymddangos yn y Rhestr.

Sylwadau