Skip to main content

Wrth frwydro ymlaen gyda’r Parochialia mae enwau lleoedd y plwyfi canlynol bellach wedi’u hychwanegu at y Rhestr: Llanddoged, Caerhun, Eglwysbach, Llansanffraid Dyffryn Conwy, Llanelian, Llysfaen, Llanddulas, Abergele, Betws yn Rhos, Llan Sain Siôr, Llanelwy, Rhuddlan, Dyserth, Gallt Melid, Llanasa, Trelawnyd, Gwaenysgor a’r Cwm. Golyga hyn fod 932 o enwau lleoedd o’r Parochialia bellach yn fyw ar y wefan, ac mae llawer mwy i ddod!