Skip to main content

Rydym wedi gorffen uwchlwytho cyfrol gyntaf y Parochialia! Mae hyn yn golygu bod y Rhestr bellach yn cynnwys dros ddwy fil a hanner o enwau o’r ffynhonnell bwysig hon, y rhan fwyaf ohonynt o lawer i’w canfod yn Siroedd Dinbych a’r Fflint. Mae’r ail gyfrol yn dechrau ym Mrycheiniog, felly cadwch lygad ar y blog am fwy o wybodaeth am enwau lleoedd hen siroedd Powys.