Skip to main content

Anrheg Nadolig Mwya'r Byd!

Cawsom anrheg wych iawn oddi wrth y Llyfrgell Genedlaethol yr wythnos ddiwethaf - gweddill data Cynefin! Bydd y sawl yn eich plith sydd wedi clywed James yn siarad am y Rhestr wedi clywed y byddai'r data yn ein cyrraedd 'yn y dyfodol agos', ac mae'n bleser gennym gyhoeddi ein bod bellach yn byw yn y dyfodol. 

Derbyniasom yn agos at 900,000 o ddarnau o ddata oddi wrth dîm y Llyfrgell, ac rydym wrthi'n eu glanhau yn y gobaith o'u huwchlwytho cyn y Nadolig.  Mae oddeutu 200,00 o enwau o brosiect cynefin yn y Rhestr yn barod, a bydd y rhain yn cael eu glanhau a'u gwella yn yr un modd a'r data newydd, er mwyn sicrhau ein bod yn cael gwared â'r holl dittos a'r 'house and garden's unwaith ac am byth. Ar ôl y gwaith hwn, rydym yn amcangyfrif y bydd tua miliwn o enwau o bob cwr o Gymru wedi'u diogelu yn y Rhestr. Hoffem ddiolch i staff y Llyfrgell Genedlaethol, a phawb a wirfoddolodd ar brosiect Cynefin, am eu gwaith, ac am rannu'r enwau gyda ni fel y byddant yn cael eu diogelu am byth, a'u defnyddio gan y cyhoedd a'r awdurdodau, yn swyddogol ac yn answyddogol.

Nadolig llawen i chi gyd.

If you want to view or submit comments you must accept the cookie consent.