Skip to main content

Gwelliannau Technegol

Byddwch wedi sylwi erbyn hyn bod map 1900 wedi dychwelyd i'r wefan ar ôl ychydig wythnosau o fod ar goll. Roedd hyn yn ganlyniad i newidiadau trwyddedu a thechnolegol y tu ôl i'r llen a oedd y tu hwnt i'n rheolaeth. Rydym yn falch o allu adrodd bod y problemau bellach wedi'u datrys, a'r dechnoleg wedi'i hadnewyddu. Yn wir, rydym yn gobeithio gallu ychwanegu haenau eraill o fapiau hanesyddol at y wefan yn y dyfodol. Ymddiheuriadau am unrhyw broblemau sydd wedi achosi gan y diffyg mapio dros dro. 

Un ymateb gyson a gafwyd yn yr holiaduron a anfonasom allan oedd bod eisiau gwella'r broses chwilio, a'i symleiddio, fel na fyddai angen sillafu'r enw yr oeddech yn chwilio amdano'n union debyg i'r ffurf a geir yn y Rhestr. Hynny yw, bod modd hepgor cyplysnodau. Rydym wedi gwneud hyn, felly mae'r broses chwilio'n haws i'w defnyddio nac erioed o'r blaen, ac rydym yn siŵr y byddwch yn dod o hyd i hyd yn oed mwy o wybodaeth!

Yn ogystal â hyn, rydym wedi ychwanegu'r gallu i chwilio fesul côd post, fel y gallwch ddod o hyd i'r enwau sydd o gwmpas eich cartref yn haws. Gobeithiwn y bydd y newidiadau hyn yn hwyluso'ch defnydd o'r Rhestr, ac yn peri i chi wario hyd yn oed mwy o amser yn pori trwyddi.

If you want to view or submit comments... (translation needed)