Cyfarfod gyda Swyddogion Enwi a Rhifo Strydoedd

Ar Fawrth 2 Gorffennaf, fe aeth tîm ohonom, yng nghwmni Bill Zajac o Cadw, i lawr i Landrindod i annerch cynhadledd Swyddogion Enwi a Rhifo Strydoedd tri ar ddeg o gynghorau Cymru. Nod ein cyflwyniad oedd dangos iddynt ba mor ddefnyddiol y gallai’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol fod yn eu gwaith, a’u perswadio i wneud defnydd ohoni. Cawsom ymateb ffafriol iawn, a hyd yn hyn, mae chwech o gynghorau ar draws Cymru wedi gofyn am gael defnyddio ein data. Ein gobaith yw cynyddu’r niferoedd hynny, a chael gwneud yr un cyflwyniad i’r cynghorau nad oeddent yn bresennol ar y dydd, fel bod y Rhestr yn tyfu’n arf defnyddiol ac ymarferol wrth amddiffyn ein henwau lleoedd hanesyddol.

Sylwadau